Abychom Vám umožnili užívání služby co nejvyšší úrovně, využíváme v rámci této stránky soubory cookies. Aby bylo možné nadále setrvat na stránkách, je potřeba vyjádřit svůj souhlas s vytvářením těchto souborů. V případě nesouhlasu prosím opusťte tyto stránky.

Abychom Vám umožnili užívání služby co nejvyšší úrovně, využíváme v rámci této stránky soubory cookies. Aby bylo možné nadále setrvat na stránkách, je potřeba vyjádřit svůj souhlas s vytvářením těchto souborů. V případě nesouhlasu prosím opusťte tyto stránky.

Okno se 6. smyslem

icon_menu

Politika ochrany soukromí – ochrana osobních údajů a podmínky používání servisů Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k. se sídlem v obci Rydzyna

Velký důraz klademe na ochranu Vašich údajů a soukromí. Prosíme, seznamte se s následujícími informacemi, abyste získali kompletní znalosti o tom, jak shromažďujeme a využíváme osobní údaje z našich internetových servisů:

I. Všeobecné informace

 1. Servis www.bezpecnevetrani.cz je spravován společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k. se sídlem v obci Rydzyna, ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna, NIP (DIČ) 697-00-11-183, Obvodní soud v Poznani, IX Ekonomické oddělení Zemského soudního rejstříku, KRS 0000316790, základní kapitál: 23.000.000,00 zl.
 2. Servis získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

  1. Prostřednictvím informací dobrovolně uvedených ve formulářích.
  2. Prostřednictvím ukládání v koncových zařízeních souborů cookie.
  3. www.bezpecnevetrani.cz.

II. Informace o formulářích. Shromažďování a zpracovávaní osobních údajů

 1. Servis shromažďuje informace dobrovolně sdělené uživatelem.
 2. Osobní údaje se shromažďují pouze v případě, že nám je zpřístupníte v kontaktním formuláři, za účelem odesílání zpravodajů nebo ponecháním komentáře. Vámi uvedené údaje, jako je jméno, příjmení, název firmy, NIP, e-mailovou adresu a telefon ukládáme a používáme pouze za účelem individuálního kontaktu s Vámi. Prosíme, abyste zohlednili, že odesílání údajů probíhá nezakódovanou formou, proto by se v kontaktních formulářích neměly používat důvěrné údaje.

  V případě přihlášení k odběru zpravodaje je třeba uvést svojí e-mailovou adresu. Používáme ji výhradně k odesílání zpravodaje. Zpravodaj obsahuje informace o výrobcích a aktuální skutečnosti týkající se naší firmy. Vaše e-mailová adresa zůstává uložená v naší databázi do doby, až se rozhodnete odhlásit odběr zpravodaje prostřednictvím speciálního linku ve zpravodaji nebo e-mailové zprávy a příslušným obsahem. Odhlášením odběru zpravodaje, berete zpět svůj souhlas k využívání vaší e-mailové adresy. E-mailová adresa je v tomto případě z naší databáze neodkladně odstraněná.
 3. Servis může navíc uložit informace o parametrech spojení (označení času, adresa IP).
 4. Údaje ve formuláři nejsou zpřístupňovány třetím subjektům jinak, než se souhlasem uživatele.
 5. Údaje uvedené ve formuláři mohou stanovit množinu potenciálních zákazníků, zaregistrovanou Správcem servisu v registru vedeném Generální inspekcí pro ochranu osobních údajů (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 6. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávané za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem realizace procesu obsluhy servisní přihlášky nebo obchodního kontaktu.
 7. Údaje uvedené ve formulářích mohou být předány subjektům, které po technické stránce realizují některé služby – především se to týká předávání informací o vlastníku registrované domény od subjektů, které jsou operátory internetových domén (především Vědecká a akademická počítačová síť – NASK), servisů obsluhujících platby anebo jiných subjektů, s nimiž Operátor servisu v této oblasti spolupracuje.

III. Informace o souborech cookies

 1. Servis používá soubory cookies, které slouží ke zvýšení užitkovosti, efektivity a bezpečnosti činnosti servisů a taktéž k usnadnění navigace v jejich rámci. Soubory cookies umožňují měření četnosti vyhledávání internetových stránek a pohybu uživatelů na stránce. Soubory cookies to jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítačovém systému. Některé z těchto souborů se ukládají z našeho serveru do Vašeho počítačového systému – jedná se zde nejčastěji o tzv. session cookies (dočasné), které jsou po vypnutí prohlížeče automaticky odstraňované z tvrdého disku počítače. Jiné soubory cookies zůstávají na Vašem zařízení a umožňují, že toto zařízení bude poznáno při Vaší další návštěvě na našem internetovém servisu (tzv. trvalé cookies). Pokud to Váš internetový prohlížeč umožňuje, můžete blokovat automatickou obsluhu souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče.
 2. Soubory cookies jsou informační data, především textové soubory, které se uchovávají v koncovém zařízení uživatele servisu a jsou určeny k používání z internetových stránek Servisu. Cookies obyčejně obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a svoje jedinečné číslo.
 3. Souborem, který umísťuje na koncovém zařízení Uživatele servisu soubory cookies a získává k nim přístup, je operátor Servisu.
 4. Soubory cookies se využívají k následujícím účelům:
  1. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé servisu používají internetové stránky, což umožňuje vylepšování jejich struktury a obsahu;
  2. udržení spojení uživatele servisu (po přihlášení), díky kterému uživatel nemusí na každé substránce Servisu opětovně ukládat přihlašovací jméno a heslo;
  3. určování profilu uživatele pro zajištění, aby mu byly zobrazovány v reklamních sítích, především v síti Google, odpovídající materiály.
 5. Program prohlížeče webových stránek (internetový prohlížeč) je obyčejně přednastavený tak, aby připouštěl uchovávání souborů cookies v konečném zařízení uživatele. Uživatelé servisu mohou provést změny nastavení v této oblasti. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Je možné také automaticky blokovat soubory cookies. Podrobné informace o tomto obsahuje nabídka nápověda nebo dokumentace internetového prohlížeče.
 6. Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách servisu.
 7. Soubory cookies, které jsou umístěné v konečném zařízení Uživatele servisu, mohou být využívané spolupracujícími se správcem Servisu poskytovateli reklam a partnery.
 8. Doporučujeme Vám seznámení s politikou ochrany soukromí těchto firem, abyste se seznámili s jejich pravidly používání souborů cookies využívanými ve statistikách: Politika ochrany soukromí Google Analytics.
 9. Soubory cookies mohou využívat reklamní sítě, především síť Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá Servis. Za tímto účelem mohou obsahovat informaci o přístupové cestě uživatele nebo době pobývání na určitém webu.
 10. V oblasti informací o preferencích uživatele shromažďovaných reklamní síti Google může uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající ze souborů cookies s použitím nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. Pokud uživatel nechce dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypínání obsluhy souborů cookies, nezbytných pro postupy ověřování, bezpečnosti, udržování preferencí uživatele, může způsobit potíže a v krajních případech i znemožnit používání webu.
 12. Za účelem správy nastavení cookies zvolte na následujícím seznamu internetový prohlížeč / systém a postupujte dál podle pokynů:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

IV. Použití pluginů Facebook a Twitter

Na našich internetových stránkách jsou zabudované pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Plugin Facebook poznáte po logu Facebook a tlačítkách „To se mi líbí“, které jsou na naši webové stránce.

Během návštěvy na našem webu je prostřednictvím pluginu otevírané bezprostřední spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook dostává informace, že jste navštívili naši web (Vaše IP adresa). Pokud během přihlášení na svůj profil Facebook kliknete na tlačítko „To se mi líbí“, můžete linkovat na svém profilu na obsah nacházející se na našem webu. Facebook přiřadí Vaši návštěvu na našich internetových stránkách k Vašemu uživatelskému účtu. Zdůrazňujeme, že jako firma nabízející internetový servis neznáme obsah předávaných dat ani neznáme způsob jejich využívání Facebookem.

V. Použití technologií etracker a Google

V rámci internetových servisů firmy Winkhaus se používají technologie firmy etracker GmbH (www.etracker.com) a firmy Google určené ke shromažďování dat pro optimalizační a marketingové účely. Z těchto údajů jsou vytvořené všeobecné profily uživatelů nazvané pseudonymy. Za tímto účelem lze využívat soubory cookies, které umožňují poznat internetový prohlížeč. Údaje získané díky technologii etracker/Google se nebudou bez souhlasu uživatele využívat k jeho osobní identifikaci ani spojovat s profilem uživatele. V každé chvíli můžete vyslovit nesouhlas se shromažďováním a ukládáním údajů, s důsledky v budoucnosti. Můžete blokovat instalaci souborů cookies příslušným nastavením internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že v tomto případě nebudete mít možnost v plném rozsahu využívat funkce našich internetových servisů. Používáním internetových servisů firmy Winkhaus vyjadřujete souhlas s využíváním dat technologií etracker/Google výše uvedeným způsobem.

Upozorňujeme na skutečnost, že tyto servisy využívají technologií etracker/Google s anonymizaci IP adres, které se zpracovávají ve zkrácené formě, aby bylo vyloučeno jejich vztažení na konkrétní osoby.

Winkhaus si vyhrazuje právo na používání jiných technologii tohoto typu, které stejným nebo obdobným způsobem, jak je popsáno výše, shromažďují a ukládají údaje.

VI. Právo průmyslového a intelektuálního vlastnictví

Všechny texty, fotografie, grafiky, animace, video a audio materiály a jiný obsah umístěný na tomto webu jsou chráněny autorskými a příbuznými právy. Je zakázáno kopírovat, měnit nebo využívat tento obsah v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez písemného souhlasu firmy Winkhaus. Umístěné na tomto webu patenty a značky zboží jsou intelektuálním vlastnictvím firmy Winkhaus.

VII. Logy serveru

 1. Informace o některých chováních uživatelů jsou na úrovni serverů logovány. Tyto údaje se využívají výhradně za účelem provádění správy servisu a za účelem zajištění co nejúčinnější využívání poskytovaných hostingových služeb.
 2. Prohlížená data jsou identifikovaná prostřednictvím URL adres. Kromě toho se mohou ukládat:
  1. doba příchodu dotazu,
  2. doba odeslání odpovědi,
  3. název stanice klienta – identifikace realizována protokolem HTTP,
  4. URL adresa webu dříve navštěvovaného uživatelem (referer link) – pokud k přechodu na Servisu došlo prostřednictvím odkazu,
  5. informace o prohlížeči uživatele,
  6. informace o IP adrese.
 3. Uvedené údaje nejsou spojovány s konkrétními osobami prohlížejícím web.
 4. Uvedené údaje se využívají pouze pro účely správy serveru.

VIII. Zpřístupnění údajů

 • Data se zpřístupňují vnějším subjektům výhradně v zákonem vymezeném rozsahu.
 • Data umožňující identifikaci fyzické osoby se zpřístupňují výhradně se souhlasem dotčené osoby.
 • Operátor může mít povinnost poskytovat informace shromážděné Servisem ze zákona oprávněným orgánům na základech požadavků, které jsou v souladu se všeobecně platnými zákony, a v rozsahu vyplývajícím z požadavku.
 • Další zajímavé informace o našich produktech a naší společnosti najdete také na našich kanálech sociálních sítí.